Školička Šikulky
odrazka

ČESKO-anglická ŠKOLIČKA S PRVKY MONTESSORI
PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET

Aktuality – Školička


Zavírací dny

Školka bude ve školním roce 2016/17 zavřena ve dnech:

28. 9. 2016
28. 10. 2016
17. 11. 2016
18. 11. 2016
26. 12. 2016 – 1. 1. 2017
6. – 12. 2. 2017
17. 4. 2017
1. 5. 2017
8. 5. 2017
5. – 6. 7. 2017
24. 7. – 6. 8. 2017

V lednu posílí náš tým nová praktikantka

V průběhu celého měsíce ledna bude do školky docházet na praxi studentka čtvrtého ročníku Střední pedagogické školy J.H. Pestalozziho, Terezie Simonová. Terku budete potkávat ve třídě vždy mezi půl osmou ráno a půl jednou odpoledne.

První lednový pátek oslaví děti svátek Tří králů

6. ledna oslaví děti ve školce svátek Tří králů a připomenou si tradice pravoslavných Vánoc. Po čtení a povídání na elipse si děti vyrobí královské koruny, prohlédnou a sáhnou si na zlato, přivoní ke kadidlu nebo myrze. Nakonec si společně i zazpívají.

A kdo byli vlastně ti Tři králové?

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.

V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka. (zdroj: Wikipedie)

12. ledna se vydají předškoláci do teplického planetária

Teplické planetárium si pro naši školku připravilo pořad složený z pohádek s astronomickou tématikou a z projekce hvězdné oblohy, která se váže k příběhu pohádky. Program je vhodný pro předškolní děti. Zájemci se mohou hlásit u paní učitelky.

Děti pojedou do Teplic objednaným autobusem. Více informací k odjezdu i samotné exkurzi zjistí rodiče přímo u paní učitelky Simonové a na nástěnce školky.

Kurz bruslení zahájíme v novém roce v pátek 13. ledna

I v novém roce budou děti každý sudý pátek chodit bruslit do Kalich Arény. První bruslení proběhne v pátek 13. ledna.

Bruslení je pro předškoláky bez rodičů, pro mladší děti v doprovodu bruslícího rodiče. Předškoláci po bruslení odchází pěšky do školky s paní učitelkou, mladší děti odváží do školky rodiče. Zájemci se sejdou ve vstupní hale stadionu v 7.45h, nebo v 8.00h přímo na ledě. Přítomnost dítěte na kurzu hlásí rodiče den předem paní učitelce Simonové. S sebou si děti donesou brusle a batoh na brusle, helmu, teplé oblečení včetně rukavic, svačinu a lahev nebo termosku s pitím.

Termín screeningového vyšetření zraku je 25. ledna v 8.30h

Zájemci o preventivní screeningové vyšetření zraku firmou Prima Vizus se mohou i nadále hlásit u paní učitelky. Vyšetření proběhne ve třídě školky. Cena za vyšetření jednoho dítěte je 150,- Kč. Více informací na nástěnce a na www.primavizus.cz .

27. ledna se předškolácí opět sejdou v ekologickém centru SEVER

Ledenové téma je „Návštěva u vodních ptáků“. Cílem programu je představit dětem život u vody s bližším zaměřením na vodní ptactvo.

Děti si připomenou kdo ve vodě a u vody bydlí a při té příležitosti se zaměří především na říši vodního ptactva. Společně nakouknou do ptačího vajíčka a seznámí se se způsobem života vodních ptáků (čáp, volavka, kachna, labuť). A kdo ví, možná při povídání odhalí ještě spoustu dalších kamarádů, kteří žijí ve vodě nebo v její těsné blízkosti.

Na konci ledna dostanou děti pololetní hodnocení

Tak jako každý leden se bude ve školce i letos rozdávat pololetní hodnocení. Každý žáček naší školky bude v několika oblastech slovně ohodnocen. Hodnocení slouží rodičům i dětem především jako shrnutí toho, co se za uplynulých několik měsíců ve školce naučily, v čem pokročily a kam směřují jejich hlavní zájmy.

Docházka a smlouvy na druhé pololetí školního roku – info

Smlouvy na druhé pololetí budou k vyzvednutí u paní učitelky koncem ledna. Prosíme všechny rodiče o vyplnění docházkové tabulky v šatně. Děkujeme za spolupráci.


Aktuality – Veřejnost

První dílničky v novém školním roce otevřeme 4. ledna v 15 hod.

Další dílničky budou následovat vždy ve středu od 15.00 do 16.30h. Úvodní Montessori semináře mohou rodiče navštívit po domluvě přímo s lektorkou, paní Simonovou, osobně na prvních dílničkách, nebo telefonicky na 774 730 216.

Nábor nových žáčků do školky

Prozatím nejsou ve školce volná místa. Zájemci o umístění dítěte nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@skolickasikulky.cz. Do e-mailu je vhodné uvést kontaktní údaje včetně telefonu, jméno a věk dítěte, datum požadovaného nástupu a docházku (požadované dny a hodiny).


Newsletter

Newsletter - duben
Školička Šikulky se umístila
na 1. místě v kategorii soukromých
mateřských škol v Ústeckém kraji.


Sponzoři

Firmy

proba
www.proba.cz

Děkujeme společnosti Proba s.r.o. za vybudování a vybavení umývárny pro děti.

Fyzické osoby

Děkujeme paní Monice Bakešové za model sluneční soustavy.
Děkujeme paní Silvii Vajskebrové za osázení a péči o záhonky kolem školky.
Děkujeme paní Silvii Vajskebrové za výtvarné pomůcky (čtvrtky a papíry).
Děkujeme paní Pavlíně Škoulové za Montessori pomůcky pro výuku matematiky (velká perlová sada, Seguinovy tabulky a pomůcky pro sčítání a odčítání).
Děkujeme panu Tínkovi za výtvarné pomůcky (čtvrtky a papíry).
Děkujeme paní Adéle da Palma za pomůcky pro studium lidského těla (model chrupu).
Děkujeme paní Jitce Fadlerové za fotodokumentaci školičky.
Děkujeme panu Petru Ondráčkovi za vermikompostér s kalifornskými žížalami.
Děkujeme manželům Protivovým za pianino, sedací soupravu a textilní dekorace.
Děkujeme paní Michaele Žumárové za webové stránky a grafické práce.

kokoart
www.kokoart.co.uk

Děkujeme paní Kateřině Lendacké za ilustrace a návrh loga školičky Šikulky.Otevírací doba

po-pá
7.30–17.00
   
motyl

Najdete nás na Facebooku