Jsme školička Šikulky

Pro děti od 2 do 6 let.

Neučíme děti o světě jaký byl, ale připravujeme je na svět, který bude.

Proč k nám? photo gallery

osmiletá
historie

V Litoměřicích působíme již od roku 2010. Za tu dobu naší školkou prošlo více než 70 žáčků. Montessori dílničky navštívily desítky rodičů s dětmi.

individuální
přístup

Ke každému žáčkovi přistupujeme individuálně na základě jeho vlastních potřeb. Přirozeně tak aplikujeme inkluzivní vzdělávání.

heterogenní
třída

Věkově smíšená třída umožňuje rychlejší a efektivnější učení. Mladší děti napodobují starší a starší děti vyučují mladší.

flexibilní
docházka

Každé dítě může školku navštěvovat dle vlastních potřeb. Docházku lze volit ve třech různých režimech a ty mezi sebou dále kombinovat.

zdravá
strava

Dětem podáváme vyváženou stravu z kvalitních surovin. Minimalizujeme obsah soli a cukr nahrazujeme stévií nebo medem.

U nás si děti budujíarrow down

všeobecný přehled

Malé děti mají vrozenou schopnost nasávat jako houby prakticky neomezené množství informací. Naše role je nestát jim v cestě a předkládat jim aktivity a informace o které jeví, nebo by mohly jevit zájem. Za tímto účelem využíváme ve školce dlouholetou praxí prověřené, spirálovitě strukturované osnovy, které se každý rok opakují a prohlubují soubor pro děti zajímavých a pro život užitečných témat. Fakta jsou vždy představována v širším kontextu a prokládána praktickými cvičeními. Děti si tak od raného věku budují solidní základ pro další akademické vzdělávání, učí se kriticky myslet a uvažovat v souvislostech.

manuální zručnost

Jako nejpřínosnější pro rozvoj dětské představivosti, kreativity a emocionality považujeme neorganizovaný pobyt v přírodě, kde dítě pohybem v terénu a interakcí s přírodními materiály jako je bláto, listí nebo písek, získá zároveň i potřebnou obratnost a manuální zručnost. Ve školce nám prostor pro spontánní hru, pohyb a prožívání skýtá přilehlý lesopark a vlastní přírodní hřiště vybavené řadou prvků podporující rozvoj dětské motoriky. Jemnou motoriku děti dále procvičují ve třídě aktivní prací s didaktickými pomůckami.

 

systém vlastních hodnot

V dnešní globalizované, multikulturní a po všech stránkách složité době je důležité vést děti k vytváření systému vlastních hodnot, díky kterým získají osobní integritu a schopnost správně se rozhodovat v rozličných životních situacích. Skrze ucelený program hodnotového vzdělávání tak pomáháme našim žáčkům vytvářet si vztahy s okolím založené na důvěře, upřímnosti, empatii a vzájemném respektu.

jazykové znalosti

Nutnost ovládat alespoň jeden cizí jazyk je v dnešní době již naprostou samozřejmostí. Nejúčinnější a nejrychlejší metodou výuky cizího jazyka je tzv. „imerze“, vnoření dítěte do cizojazyčného prostředí bez předchozí průpravy. Tento program je ve školce zajišťován nepřetržitou přítomností anglicky mluvící učitelky a částečně i rodilou mluvčí. Kromě toho, že je angličtina zařazena do běžné komunikace s dětmi, je program obohacen o zábavné hry, písničky a říkanky.

schopnost řešit problémy

Schopnost strukturovaného logického myšlení je pro život klíčová. Umožňuje pochopit problém, rozložit ho na jednodušší kroky a vymyslet funkční řešení. Díky ní je snazší odhadovat, hledat souvislosti, kriticky myslet a činit důležitá rozhodnutí. Pro budování logického myšlení a tvořivost obecně je zásadní matematika, kterou lze u dětí rozvíjet už od nejranějšího věku. Naším cílem je pomocí široké škály didaktických materiálů a technik v dětech zájem o matematiku vzbudit a dále ho rozvíjet.

umělecké cítění

Hudební, výtvarná, dramatická a taneční výchova zprostředkovává dětem zcela nové, umělecké poznání světa. Vede je k chápání vzájemné provázanosti umění a kultury a jejich neoddělitelnosti od samotné lidské existence. V naší školce nabízíme dětem prostor k zapojení do uměleckého procesu prostřednictvím vlastní tvorby nebo pouhého vnímání. Děti se tak učí vyjadřovat své subjektivní pocity a představy, kultivují si projev a utváří vlastní hierarchii hodnot.

arrow left downNáš tým

TADY VŠE ZAČÍNÁ
elsa
Klára Šikulová
Ředitelka

Právnička a ekonomka, absolventka řady Montessori seminářů a kurzů pro pedagogy mateřských škol. Žila a studovala postupně v Alžírsku, Lucembursku, USA, Německu a Francii. V ČR žije od roku 2005. Hovoří plynně čtyřmi jazyky. Je maminkou tří dětí.

lilly
Připravujeme
Učitel
hands-2847508_1920

Pomoz mi, abych to dokázal sám!

Váš cíl? Dát vašemu dítěti ten nejlepší možný start do života. Náš cíl? Poskytnout vašemu dítěti připravené inspirativní a láskyplné prostředí, ve kterém prožije nejen radostné dětství, ale bude schopno vlastního rozvoje a bude moci dosáhnout svého nejvyššího potenciálu.

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“

Albert Einstein

Zapsat dítě k docházce