Školné

Ceny pro každou peněženku

Docházku lze sestavit na míru Vašim potřebám i Vaší peněžence. Nejkratší docházku je možné sjednat na jedno dopoledne týdně, nejvíce pak může Vaše dítě ve školce trávit pět dní v týdnu od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Kombinacím se meze nekladou. Školné se tak v závislosti na zvolené variantě může pohybovat od 1600 Kč za měsíc do 6000 Kč měsíčně. Kontaktujte nás pro více informací.

V případě zájmu o nestandardní rozvrh nás neváhejte kontaktovat pro více informací a detailní kalkulaci školného.

4000 / měsíc

Dopolední školka

Dopolední tematická výuka

Venkovní aktivity

Dopolední svačina a oběd

Odpočinek

Odpolední svačina

Odpolední program

5000 / měsíc

Celodenní školka

Dopolední tematická výuka

Venkovní aktivity

Dopolední svačina a oběd

Odpočinek

Odpolední svačina

Odpolední program

6000 / měsíc

Prodloužená školka

Dopolední tematická výuka

Venkovní aktivity

Dopolední svačina a oběd

Odpočinek

Odpolední svačina

Odpolední program

Q: Co je poskytováno v rámci školného?  

V rámci zvolené varianty se dítě účastní dopoledních a případně i odpoledních školkových aktivit. Ty standardně zahrnují společnou tematickou výuku dle připravených osnov, individuální práci s Montessori pomůckami, angličtinu, úvod do hodnotového vzdělávání, Stages, výtvarný a hudební blok a relaxační cvičení nebo jógu. Zdarma je poskytována logopedická prevence a předškolním dětem předškolní příprava. Venku se děti účastní tělesné výchovy.

separator

Q: Co školné nezahrnuje?  

Školné nezahrnuje stravné. Také výlety, účast na divadelních představeních a koncertech či specializovaných workshopech je nutné hradit extra. Rodiče mohou děti nad rámec školkového programu dále přihlásit na sportovní kroužky nebo zájmové aktivity.  Nabídka je průběžně aktualizována v rubrice "Nabízíme".

separator

Q: Je možné získat slevu na sourozence?  

Ano, na sourozence poskytuje školka slevu 25% z ceny školného.

separator

Q: Je možné nahradit si zameškanou docházku?  

Změškanou docházku si není možné z kapacitních důvodů nahradit. V případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem je možné dohodnout slevu.

separator

„Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“

Galileo Galilei

Zapsat dítě k docházce