Nabízíme

prvky montessori

Montessori metoda pracuje s poznatky, že každé dítě prochází od svého narození až do nástupu do školy několika senzitivními fázemi. Jsou to období, ve kterých je dítě mimořádně citlivé na určitý druh podnětů a pokud je správně podporováno, dokáže se v oblasti svého zájmu rozvíjet mnohem rychleji než kdykoli jindy v životě.

montessori
games-2801332_1920

polytechnické vzdělávání

Cílem programu je v co nejranějším věku a na základě jejich přirozené hravosti vzbudit zájem dětí o technické obory, tříbit logické uvažování, prostorovou orientaci, představivost, kritické myšlení a kreativitu. Lekce jsou připravené ve spolupráci se speciálními pedagogy, psychology, ale také architekty či projektanty.

hodnotové vzdělávání

Hodnotové vzdělávání si klade za cíl vést děti k vytváření systému vlastních hodnot, díky kterým získají osobní integritu a schopnost správně se rozhodovat v rozličných životních situacích. Zároveň pomáhá dětem vytvářet si vztahy s okolím založené na důvěře, upřímnosti, empatii a vzájemném respektu.

nature-3289812_1920
digits-4014181_1920

hejného matematiku

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby už předškolní dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Stages

Stages je moderní vzdělávací projekt pro talentované děti využívající nejmodernější výukové metody. Cílem projektu je seznámit děti s vědeckými přístupy a metodami získávání nových informací, rozvíjet jejich technologické dovednosti, podporovat multi talenty a umožňovat mezioborové přechody, pěstovat empatii a smysl pro dobrovolnictví a podporovat v dětech obchodního ducha a podnikavost.

thm_concentric-circles
welcome

bilingvní výuku

Naše školka pracuje s programem tzv. „imerze“, vnoření dítěte do cizojazyčného prostředí bez předchozí průpravy. Tento program je zajišťován nepřetržitou přítomností anglicky mluvící učitelky a částečně i rodilou mluvčí. Kromě toho, že je angličtina zařazena do běžné komunikace s dětmi, je program obohacen o zábavné hry, písničky a říkanky.

ekologickou výchovu

Kvalitní akademické vzdělání jde ruku v ruce s respektem k přírodě a k našemu životnímu prostředí jako takovému. Přímo ve třídě je zřízena mini zoo, v přilehlé zahradě pak děti pěstují vlastní zeleninu a ovoce. Děti tak nejen pozorují rostliny a zvířata ve svém bezprostředním okolí, ale učí se o ně zároveň pečovat a chránit je. Denní pobyt v přírodě doplněný o ekologický program dětem přibližuje koloběh života v prostoru a čase a zároveň přispívá k utužení jejich zdraví a zvýšení imunity.

environmental-protection-326923_1920
football-157930_1280

tělesnou výchovu

Tělesná cvičení zahrnují prvky jógy, masáže, relaxační techniky a fakultativní sportovní aktivity ve formě kroužků. Pravidelný pohyb vede děti ke zdravému způsobu života, probouzí v nich radost a lásku k sobě i okolí a pomáhá jim zbavit se stresu, kterým dnes často trpí už ti nejmladší. Děti se při cvičení snáze zapojí do kolektivu, naučí se vnímat své tělo i své pocity, dokážou se lépe soustředit a získat zpět psychickou rovnováhu.

umělecký blok

V rámci hudebního, výtvarného, dramatického a tanečního bloku jsou děti podporovány ve vlastní tvůrčí činnosti jakožto uměleckém projevu sebe sama. Osnovy zahrnující stručné a pro děti uchopitelné dějiny umění, poslech hudby, hra na nástroje, seznámení s předními umělci nebo návštěvy galerií, koncertů a vystoupení pak slouží k položení teoretických základů na kterých děti mohou v průběhu dalšího vzdělávání snáze stavět.

brushes-1683134_1920
salmon-518032_1920

zdravou stravu

Doplňkem pravidelného pobytu v přírodě je zdravá a vyvážená strava. Dětem podáváme lehce stravitelná jídla, převážně bezlepková a bezmasá, obsahující dostatek zeleniny. Vedle tradičních brambor a rýže zařazujeme jako přílohu červenou čočku, pohanku, mungo, adzuki nebo jáhly. Maso preferujeme krůtí a králičí. Pravidelně podáváme rybu. Jídla neobsahují konzervanty, barviva, glutamát. Sůl omezujeme na minimum, cukr zcela nahrazujeme medem, melasou a stévií. Dbáme na pitný režim a denní přísun ovoce.

"Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo."

Maria Montessori

Zapsat dítě k docházce