Vzdělávání

Témata na listopad

Země

Naše planeta, náš domov. Naše místo ve sluneční soustavě.

Vesmír

Vesmírné putování s astronauty i bez nich.

Podzim

Co dělají lidé, zvířata a rostliny na podzim.

Piet Mondrian

Seznámení s jeho životem a tvorbou.

Program dne

7.30 - 8.00 příchod dětí do školky, volná hra sezamování, adaptace na prostředí, odpočinek, začátek dne
8.00 - 8.30 elipsa vítání, hudební blok, denní téma, nové pomůcky, jóga
8.30 - 9.30 práce individuální a kolektivní práce dle různých metodik v závislosti na zájmu dětí
9.30 - 10.00 dopolední svačina příprava stolu, jídlo, hygiena, úklid (za pěkného počasí venku)
10.00 - 10.30 výtvarný blok společné projekty, individuální práce (za pěkného počasí venku)
10.30 - 11.30 venkovní aktivity, volná hra volná hra dětí, pohyb na čerstvém vzduchu, péče o zahradu
11.30 - 12.00 oběd příprava stolů, jídlo, hygiena, úklid, loučení s 1. skupinou
12.00 - 14.00 polední klid spánek nebo individuální práce
14.00 - 14.30 odpolední svačina příprava stolu, jídlo, hygiena, úklid
14.30 - 15.00 elipsa prohloubení ranních témat, loučení s 2. skupinou
15.00 - 15.30 práce individuální a kolektivní práce
15.30 - 16.30 venkovní aktivity, volná hra volná hra dětí, pohyb na čerstvém vzduchu, péče o zahradu
16.30 - 17.00 elipsa prohloubení ranních témat, jóga, loučení s 3. skupinou

Program je velmi orientační a flexibilně se mění v závislosti na okolnostech daného dne. Pevně dané jsou časy na jídlo, polední klid a v rámci možností také elipsy. Jednotlivých aktivit se děti účastnit nemusí pod podmínkou, že mají zájem pracovat na jiném projektu.

Kalendář